17 MRT
2013

Interview aftredend HWV-Voorzitter Klaas Bolks

Gepubliceerd: 2018-11-29 10:43   |   Laatste wijziging: 2013-03-17 11:58   |   182x bekeken

Na negen prachtige jaren treedt Klaas Bolks aankomende woensdag tijdens de Algemene Leden Vergadering terug als voorzitter van wielervereniging HWV-Hardenberg. Ook secretaris Jeroen Engelsman en bestuurslid Henk Timmer zijn aftredend en niet herkiesbaar. De HWV redactie blikte samen met de preses terug op de vele successen en ook de roerige tijden waardoor de vereniging in deze periode is gegaan.


 


Wat was de reden om na drie termijnen van elk drie jaar de voorzittershamer door te geven?
Ik ben van mening dat iedereen een steentje moet bijdragen in het reilen en zeilen van een vereniging, zonder er een stempel op te willen drukken. Al mijn bestuurlijke functies tot nu toe heb ik steeds voor 2 termijnen geopteerd; 1e termijn om te leren en een 2e termijn om optimaal te functioneren. Het gelijktijdig vertrek van Ria en Dieks (Oud secretaris Ria Prenger, oud-bestuurslid Dieks Prenger, red.) hebben er voor gezorgd dat ik een extra termijn op me heb genomen. Nu is het tijd voor nieuwe mensen, met nieuwe inzichten en een nieuwe drive.Even terug naar het begin, wanneer ben je precies aangetreden als voorzitter en hoe is dat gegaan?
Eind 2003 werd ik tijdens een ATB-tocht door Dieks gevraagd om in het bestuur te komen zitten. Ik had er net 2 termijnen als secretaris van de tourclub opzitten en heb dat toen afgewimpeld. Tijdens de ALV van 2003 ontstond er een impasse door een deels aftredend bestuur en twijfels bij de sponsor om door te gaan met sponsoring. Toen Dieks besloot om zijn vrouw niet alleen te laten zitten en toetrad tot het bestuur, heb ik die zelfde stap genomen, waarna ik als voorzitter werd gekozen met ingang van 2004.In negen jaar tijd is veel gebeurd, wat waren de hoogtepunten en eventueel de diepte punten?
In het 1e jaar waren dit de hernieuwde contracten met de familie Huisjes en de Rabobank. Het nieuwe contract met Huisjes sportswear behelsde de introductie van de merknaam Lorini en wisseling naar de huidige blauwe Lorini-tenues. Met de Rabobank werd een 3-jarig contract afgesloten voor zowel sponsoring van de jeugd (deden ze al) en de sponsoring van al onze evenementen, met een vaste jaarlijkse bijdrage. Als evenementen waren de 3 jaren Olympia’s Tour en Holland Ladies Tour absolute hoogtepunten en enorme leermomenten voor het bestuur van onze vereniging. Deze evenementen hebben de vereniging veel aanzien en contacten binnen de gemeente en KNWU opgeleverd en mooie sport. Vooral het enthousiasme van Luuc Hutten wil ik hier graag nog eens in herinnering brengen.
Als dieptepunten wil ik op het persoonlijke vlak stilstaan bij het overlijden van Jan Schlepper (bestuurslid) en recenter Truus Huisjes. Deze beide mensen hebben meer voor de vereniging gedaan en betekend dan menig lid zich kan voorstellen en hun overlijden heeft veel indruk gemaakt.
De beslissing van de gemeente Hardenberg om de wielerbaan optie op de sportboulevard te schrappen heeft ook een gevoelige tik gegeven, aangezien een eigen accommodatie een voorwaarde blijkt voor een goede ontwikkeling van een jeugdafdeling.Wat zijn de grootste veranderingen als je de vereniging van toen vergelijkt met die van nu?
Ik denk dat de vereniging professioneler is geworden en breder georiënteerd is. We hebben een tijdelijke bloei van de jeugd gehad, maar die is weer aan nieuwe impulsen toe. Ondanks de jaarlijkse deelname aan “Kies je sport” moeten er samen met Johan en Wim (Jeugdtrainers, red.) nieuwe initiatieven worden gemaakt om het aantal jeugdleden weer te laten groeien. De teamgeest tijdens trainingen en wedstrijden is enorm en dankzij de website en het forum wordt de eenheid onder de leden verder gevoed.De vereniging bestaat dit jaar 33 jaar, hoe zie je de toekomst van de vereniging tegemoet?
Ik zie de toekomst positief. Er zijn het afgelopen jaar weer een aantal jonge amateurs bijgekomen en ook zijn er leden van de tourclub wedstrijden gaan rijden (deze weg heb ik zelf ook gevolgd). Het is aan deze groep amateurs om het stokje van de ouder wordende Masters over te nemen. Het enthousiasme en de teamgeest zal ongetwijfeld voor nieuw elan en de vereniging verder voortstuwen in haar ontwikkeling.Zonder de voorzittershamer zul je tijd over hebben dit seizoen, hoe ga je die invullen?
Ik heb toegezegd me nog in te zetten bij de organisatie van de wedstrijden, dus ik laat het nog niet helemaal los. Het is niet zozeer dat er veel extra tijd vrijkomt, want dat valt heel erg mee als bestuurder. Minder zorgen en stress en een relaxtere relatie met de overige leden dan als voorzitter zal het wat eenvoudiger maken om hopelijk wat meer te trainen en misschien leidt dat tot wat mooie resultaten, maar die doelstelling is er ieder jaar.


 


De HWV redachtie bedankt Klaas voor het interview en hoopt dat leden en iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt aankomende Woensdag om 20:00 aanwezig zal zijn bij Huisjes Sportswear (Hardenbergerweg 24, Loozen), waar de ploeg van 2013 zal worden voorgesteld. 

Laatste wijziging: 2013-03-17 11:58